Besøgsrestriktioner

11. september 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har dags dato påbudt Glostrup Kommune og en række andre kommuner at udstede restriktioner for besøgendes adgang til ældrecentrene og de Midlertidige Pladser i Glostrup Kommune, da det er nødvendigt for at forebygge udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19. 

Det betyder som udgangspunkt, at alle besøg skal som udgangspunkt foregå på udendørs arealer.

 

Undtagelse

Besøg i kritisk situation

Der kan gives tilladelse til besøg indendørs, hvis besøget sker i en kritisk situation, dvs. hvis beboer er kritisk syg eller døende eller beboer har en kognitiv funktionsnedsættelse, der gør at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et særligt behov for besøg

Nærmeste pårørende

Besøgsrestriktionerne gælder ikke for nærmeste pårørende til beboeren, dvs. beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn (kun 1 person).

 

Se mere om hvordan du skal forholde dig som besøgende

 

Du kan følge med i de initiativer Glostrup Kommune tager i forhold til Corona.