Besøgsrestriktioner

15. november 2020
Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud om nye midlertidige besøgsrestriktioner.

Det nye påbud betyder, at de nuværende restriktioner bibeholdes, men som noget nyt kan kommunerne etablere et indendørs besøgsrum, hvor der kan gennemføres besøg fra højst 3 faste nære pårørende (højst 2 pårørende ad gangen). Det betyder, at beboerne får mulighed for at udpege yderligere 2 nære pårørende til besøg i indendørs besøgsrum. Besøg i andre tilfælde vil stadig skulle foregå udendørs. 

Se mere om besøgsrestriktionerne på kommunens hjemmeside

Se her, hvordan du skal forholde dig som besøgende 

 

1. november 2020

Forlængelse af påbud om midlertidige besøgsrestriktioner er gældende fra den 1.oktober 2020 og indtil Styrelsen For Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet den 15. december 2020. Påbuddet vil senest bliver ophævet den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves.

 

11. september 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har dags dato påbudt Glostrup Kommune og en række andre kommuner at udstede restriktioner for besøgendes adgang til ældrecentrene og de Midlertidige Pladser i Glostrup Kommune, da det er nødvendigt for at forebygge udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19. 

Det betyder som udgangspunkt, at alle besøg skal som udgangspunkt foregå på udendørs arealer.

 

Undtagelse

Besøg i kritisk situation

Der kan gives tilladelse til besøg indendørs, hvis besøget sker i en kritisk situation, dvs. hvis beboer er kritisk syg eller døende eller beboer har en kognitiv funktionsnedsættelse, der gør at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et særligt behov for besøg

Nærmeste pårørende

Besøgsrestriktionerne gælder ikke for nærmeste pårørende til beboeren, dvs. beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn (kun 1 person).

 

Du kan følge med i de initiativer Glostrup Kommune tager i forhold til Corona.