Bolig

Når du bor på et ældrecenter, bor du til leje hos Glostrup Boligselskab. Det er din private bolig. 

Boligerne er indrettet, så de er velegnede til ældre og/eller svage og handicappede mennesker. Der er plejepersonale på ældrecentrene døgnet rundt.

Tal med Visitationen, hvis du overvejer en plejebolig

Hvis du ikke længere kan klare dig i dit hjem, og overvejer en plejebolig, skal du tale med visitationen i Glostrup Kommune. Dine pårørende, hjemmehjælp eller læge kan eventuelt hjælpe dig med at tage kontakt.

Se mere på Glostrup Kommunes hjemmeside Botilbud og ældreboliger

Boligerne er lejeboliger hos Glostrup Boligselskab

Boligerne på ældrecentrene er lejeboliger. Når du er blevet godkendt af Visitationen i Glostrup Kommune til en plejebolig, får du tilsendt en lejekontrakt fra Glostrup Boligselskab. Du skal underskrive lejekontrakten og betale et indskud, inden du flytter ind i din plejebolig.

Du kan læse mere om plejeboligerne på Glostrup Boligsselskabs hjemmeside 

Boligernes indretning

Generelt

Plejeboligerne på Ældrecenter Dalvangen er indrettet, så de er egnede til ældre. Både et-rums og to-rumsboligerne er indrettet med: 

  • brede døre
  • rummelige badeværelser, hvor der er plads til kørestol og til hjælpepersoner
  • plejeseng
  • klædeskab
  • telefon- og antennestik
  • nødkaldeanlæg.

Et-rumsboligerne: 

Et-rumsboligerne er indrettet med et stort værelse, som fungerer som stue og soveværelse. Boligerne har eget badeværelse. Et-rums boligerne er ca, 56-59 m².

To-rumsboligerne: 

To-rumsboligerne er indrettet med separat soveværelse og opholdsstue, kombineret med åbent køkken samt badeværelse. To-rums boligerne er ca. 62-65 m². 

Privat bolig – og arbejdsplads 

Når du bor i plejebolig er det din private bolig, og du må indrette dig som du vil efter din personlige smag. Men din bolig skal også kunne fungere for det personale, der kommer i din bolig. Det vil sige, at der er nogle krav i loven om arbejdsmiljø, der skal overholdes. For eksempel skal du tage hensyn til, at: 

  • der skal være plads til eventuelle hjælpemidler og rengøring
  • der må ikke lægges tæpper på gulvet
  • badeværelsesgulv og håndvask skal være ryddet
  • hvis du ryger i din bolig, skal du sørge for, at personalet, der kommer i din bolig, ikke bliver generet af røg. Så du må ikke ryge mens de er i din bolig, og der skal luftes ud inden de kommer.

Plantegninger

Find plantegninger i link-boksene nederst på siden.

Økonomi

De fleste af boligerne på ældrecentrene i Glostrup er lejeboliger hos Glostrup Boligselskab. Du skal derfor betale indskud og husleje til Glostrup Boligselskab. 

Nogle af boligerne på Omsorgscentret i Hvissinge administreres dog af Glostrup Kommune, og derfor betales husleje til Glostrup Kommune. Til disse boliger skal der ikke betales indskud.

Du kan se en liste over husleje og indskud på Glostrup Kommunes hjemmeside om ældreboliger - under afsnittet "Hvad koster det?"