Tvillingecykel
At være frivillig på Dalvangen er noget af det bedste, jeg har gjort.

En frivillighedskultur spirer på Dalvangen

Der er ikke nogen lang tradition for at have frivillige på Dalvangen. Men det er ved at ændre sig. I 2013 var Glostrup Kommune så heldige, at få del i en pulje til fremme af livskvaliteten på Plejehjem ved hjælp af frivillige.
 
En lille gruppe af frivillige er nu tilknyttet Dalvangen – til stor glæde for beboerne. Men vi vil gerne have mange flere.
 

Foreningen Dalvangens Venner

Som en del af projekt ”Styrket rekruttering og samarbejde med frivillige i plejehjem”, har vi fået dannet venneforeningen ”Dalvangens Venner”.
 
Dalvangens Venner skal bidrage til at styrke beboernes livskvalitet og mindske ensomhed. Dalvangens Venner arrangerer og koordinerer aktiviteter og arrangementer for beboerne.
 
Dalvangens Venner er også netværk for alle frivillige, og står for rekruttering af nye frivillige.
 
Har du lyst til at blive støttemedlem - eller høre mere om at være frivillig, kan du kontakte: 

formand Birgit Eggers på telefon 4010 1459 eller mail dalvangensvenner@yahoo.dk 

eller frivilligkoordinator for ældreområdet, Anette Bach på telefon 4012 7622 eller mail anette.bach@glostrup.dk

 

Følg Dalvangens Venner på Facebook www.facebook.com/dalvangensvenner

Hvad laver en frivillig ?

 
Som frivillig har du mange muligheder for at gøre en forskel for nogle dejlige ældre mennesker. Du kunne:
  • Være besøgs- eller gåturs-ven.
  • Stå i Dalvangens nye kiosk
  • Være cykelpilot
  • Hjælpe til ved større arrangementer
  • Underholde med sang eller musik
Eller har du selv en idé ?

Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer, ønsker og interesser.

Personalet på Dalvangen tager sig selvfølgelig af den professionelle pleje, men du kan bidrag med så mange andre ting.
 
Kontakt os, hvis du har overskud til at være noget for en eller flere ældre på Dalvangen.

Anette Bach, Frivilligkoordinator for ældreområdet 

på telefon 4012 7622 eller mail anette.bach@glostrup.dk

Frivillige aktiviteter

Vi har allerede frivillige aktiviteter som

Besøgshund

Gennem TrygFonden har vi fået kontakt med Marcel, som er en stor dejlig hund. Han kommer og besøger os sammen med sin ejer med jævne mellemrum

Sang

Vi får næsten hver uge besøg af to damer, som synger og underholder beboerne på afdeling B2

Caféeftermiddage

En gang om måneden holder Dalvangens Venner caféeftermiddag med forskellige temaer. Det kan være line dance, banko eller bare hygge med kaffe og kage.

Besøgsvenner

Vi har frivillige, der glædeligt kommer på besøg ugentligt til en snak, en gåtur eller en gang motion på vores motionscykel.

Cykelture på vores Rickshaw-cykel

Dalvangen har købt en Rickshaw-cykel, så vi kan give beboerne vind i håret og en god oplevelse. Man kan have to beboere med på tur ad gangen. 

Projekt Frivillig – støttet af Socialstyrelsen

I 2012 søgte Glostrup Kommune puljemidler gennem Socialstyrelsen (nu Sundhedsstyrelsen) til at sætte gang i frivillighedsarbejde på Ældrecenter Dalvangen. Vi var så heldige at få midlerne, og gik i gang midt i 2013. Glostrup Kommune valgte at starte ”Styrket rekruttering og samarbejde med frivillige på plejehjem” på Ældrecenter Dalvangen.

Vi stopper selvfølgelig ikke med at arbejde med frivillige når projektet stopper i slutningen af 2015. Tværtimod vil vi derefter arbejde videre med vores erfaringer på Ældrecenter Sydvestvej og på Ældrecenter Hvissinge.

Foruden Glostrup Kommune blev Horsens og Odense Kommuner også udvalgt til at lave projekter til at hyre frivillige. 

Hvorfor frivillig?

Når du yder en frivillig indsats, gør du ikke kun en forskel for dem, du hjælper. Du bliver også en del af et fællesskab og arbejder med opgaver og mennesker, der kan give dig anderledes erfaringer og oplevelser.

Frivillige tilfører mange nye ideer til måden at gøre tingene på, og skaber større livskvalitet for borgerne. Frivillige er et værdifuldt supplement til de opgaver personalet løser.

Hvis du har tid, lyst og overskud til at gøre noget til gavn for dig selv og andre er der mange muligheder.

Sådan bliver du frivillig på Dalvangen

Når du kommer som frivillig på Dalvangen vil vores frivilligkoordinator og en repræsentant fra Dalvangens Venner holde et intromøde med dig. Det mener vi er vigtigt for at afstemme forventningerne i forhold til dine ønsker som frivillig og beboernes behov.

Vi har frivilligambassadører på hver afdeling, der kan hjælpe dig, når du har brug for det.

Hvis du har lyst til at blive frivillig, kan du kontakte: 

Anette Bach, Frivilligkoordinator for ældreområdet, på telefon 4012 7622 eller på mail anette.bach@glostrup.dk