Rehabiliteringshuset Digevang er for dig, som i en periode ikke kan være i eget hjem og har behov for aflastning, genoptræning eller vurdering. Det kunne være i forbindelse med udskrivning fra sygehus eller hvis din tilstand er blevet forværret i eget hjem.

 

Der er 20 pladser til ophold i Rehabiliteringshuset Digevang. Pladserne er fordelt på 2 etager.

 

Rehabiliteringshuset Digevang er nybygget og stod færdigt til indflytning december 2021. Der er ene stuer og fælles opholdsstuer på begge etager. Alle måltider serveres i spisestuen som ligger i stueetagen. Der er altid personale til stede som kan hjælpe dig, hvis du har brug for det.

 

I Rehabiliteringshuset Digevang vil du opleve en stemning med masser af godt humør. Der er et bredt tværfagligt samarbejde, så du vil både kunne møde plejepersonale, træningsterapeuter og visitatorer. Derudover er der et tæt samarbejde med din egen praktiserende læge, når det kræves.

 

Du får to kontaktpersoner tilknyttet, når du er på ophold i Rehabiliteringshuset Digevang. Dine kontaktpersoner vil, så vidt det er muligt, være med ind over hele dit forløb.

 

Du vil få hjælp til personlig pleje og sygepleje fra morgenstunden, alt efter hvad dine behov er. Vi planlægger et forløb sammen med dig, hvor vi forsøger at tage hensyn til dine ønsker og forventninger.

 

Vi har trådløst internet i huset. Du kan få en kode af personalet.

 

I Rehabiliteringshuset Digevang har vi fokus på Glostrup Kommunes kerneopgaver som er ”mestring og udfoldelse”. Det betyder, at vi - sammen med dig og dine nærmeste - gerne vil sikre, at du oplever, at du kan mestre dit liv med de ressourcer du selv har til rådighed fysisk, psykisk og socialt. Med fokus på dette kan du udfolde dig i dit eget liv, så du oplever livskvalitet uanset den situation som du befinder dig i.

 

Vi arbejder efter rehabiliteringsprincipper som betyder, at du selv skal være så aktiv som muligt i din daglige pleje, træning og behandling med støtte fra det faglige personale.

Senest opdateret 05.07.2022